Virtual reality voor de BHV - CURA

Virtual reality voor de BHV - CURA

Virtual Reality (VR) voor bedrijfshulpverlening leek lange tijd te kostbaar en daardoor onbereikbaar. Daarnaast was er het vraagstuk hoe je VR kan implementeren in een groepsles, ga je dan met zijn allen met een VR bril op naar de instructeur kijken? Inmiddels is de techniek ver gevorderd en betaalbaar geworden dus hoog tijd om eens te verkennen.

De tijd dat een BHV cursus uit een powerpoint bestond met 120 slides en die eeuwige terugkerende video van de kerstboom die in brand staat is gelukkig achter ons. Inmiddels zijn er vele mogelijkheden om cursisten te motiveren door ze (inter)actief te betrekken bij de cursus.

Hier zijn we natuurlijk als CURA Groep al meer dan 2 jaar geleden mee begonnen. Vanaf toen zijn we gestart met de toepassing van VR in de BHV lessen met de aanschaf en toepassen van de Oculus Go. We zijn nu in de volgende stap aangekomen het toepassen van interactieve VR. Waarin de cursist kan interacteren binnen de Virtuele wereld.

Virtual Reality zorgt ervoor dat de cursist daadwerkelijk het gevoel krijgt dat hij de calamiteit beleeft en dus acties moet ondernemen. Klinkt gaaf om op deze manier in de toekomst je BHV cursus te kunnen volgen. Maar wat kan er nu eigenlijk al op het gebied van BHV en Virtual Reality?

Blussen met VR
De Firma Enversed heeft samen met B&V Partners een BHV module ontwikkeld voor het onderdeel brandbestrijding, waarin noodsituaties zoals een kantoorbrand worden gesimuleerd. Cursisten moeten hierin aantonen dat ze de brand volgens de juiste procedures kunnen lokaliseren en bestrijden. In deze module kan je als cursist de deurprocedure oefenen en ga je aan de slag met diverse soorten branden. Uiteindelijk kan je zelfs examen doen en competent verklaard worden voor het onderdeel brandbestrijding.

“Van oudsher was het leslokaal een veilige omgeving om te leren. De cursisten zitten voor een instructeur, geholpen door een lesboek en misschien een powerpoint. Het is een model dat werkt, en in sommige gevallen is het nog steeds het beste model. Maar traditioneel leren roept geen beleving (emoties) op en geeft je geen controle op een manier die VR-leren doet. “

Reanimatie met VR
Het bedrijf VR Lab heeft voor de Politieacademie een pilot ontwikkeld voor reanimatie. Tijdens de reanimatie krijgt de cursist diverse prikkels vanuit de omgeving te verwerken, vanuit zijn portofoon (oortje onder de headset), van de collega en als laatste van een arriverende ambulancebroeder die de cursist aan aantal vragen gaat stellen over de reanimatie. Deze VR beleving is een combinatie van zien, horen, aanraken van een slachtoffer en aangeraakt worden door een omstander. Een soort 3D beleving op alle zintuigen.

Gisteren hebben we met Leon Pillich van het VR Lab afgesproken dat we de reanimatie in hun VR module gaan testen bij onze BHV Pop-up locaties zodat onze cursisten het kunnen ervaren en feedback kunnen geven voor de toekomstige ontwikkeling.

Groepstrainingen in VR?
Oké, leuk dat Virtual Reality maar BHV is ook samenwerking met andere BHV-ers en samen optreden bij een calamiteit. Gelukkig kan daar met de komst van een multiplayer omgeving ook invulling aan gegeven worden. Daarbij heeft elke cursist een VR-bril op en bevindt iedereen zich in dezelfde virtuele omgeving en kunnen er dus gezamenlijk oefenscenario’s worden doorlopen. Hoe gaaf is dat!

VR inzetten bij onze lessen
Gaat CURA dan VR inzetten bij de BHV cursussen? Jazeker, door onze 1 op 1 aanpak bij de BHV Pop-up locaties is het dus mogelijk aan de slag te gaan met VR. Samen met Enversed worden er al pilots gedraaid met BHVR bij onze BHV cursussen.

Onderzoeken tonen aan Virtual Reality een uitstekende tool is in elke leeromgeving en dat er grote voordelen worden behaald wanneer Virtual Reality wordt ingezet:

  • Cursisten kunnen meer leren in minder tijd. Zij zijn betrokken.
  • Cursisten hebben een fysieke en emotionele reactie die is gebaseerd op empathie.
  • Cursisten ontwikkelen mentaal spiergeheugen bij nieuwe taken en nieuwe procedures.
  • Cursisten vertonen grotere retentiegraden.
  • Cursisten kunnen falen zonder gevolgen voor de echte wereld.
  • Cursisten kunnen dingen doen in Virtual Reality die ze in het echt niet kunnen.

De toekomst
Virtual Reality de toekomst en is het slechts een kwestie van adaptie. Iedereen kent de video uit 1998 waarin mensen aangeven dat mobiele telefonie niet nodig is. Met Virtual Reality zitten we in dezelfde fase, over 5 jaar heeft iedereen een VR bril thuis en met de komst van 5G kan er dan direct content worden gestreamd naar de VR bril.

De kans is groot dat je in 2025 gewoon in je eigen huiskamer een volledige BHV cursus kan volgen maar dat roept weer een heleboel andere vragen op. Voorlopig kan je zelf op onze BHV Pop-up locaties ervaren welke voordelen Virtual Reality biedt. Wil je komen kijken? Je bent van harte welkom!